El fil invisible de la natura (Catalán)

A la natura res és independent: els éssers vius estan units per un nombre infinit de fils invisibles, uns vincles que l’home, com qualsevol altra espècie, està obligat a respectar. Aquest llibre desenreda aquesta metafòrica troca a través dedivuit sorprenents capítols sobre l’impacte—gairebé sempre negatiu—que té la intervenció humana en el medi natural. Un llibre de relats en el qual esdespleguen històries increïbles, protagonitzades per granotes d’or, gats caiguts del cel, aranyes astronautes i escarabats que s’han guanyat una estàtua commemorativa.Malgrat que no és un llibre científic en el sentit estricte, Gianumberto Accinelli, amb l’ajuda de les estilitzades i poc convencionals il·lustracions de Serena Viola, ha construït un text a mig camí entre el conte i l’assaig. Relaciona entre si fets verídics i constatables amb un estil amè que fa que la ciència resulti, no tan solscomprensible per als joves lectors, sinó també una experiència entretinguda. Un llibre que obre un nou horitzó en la interpretació de les relacions entre les espècies.•Una extraordinària font d’informació per a treballs educatius de base científica.•Destaca la importància de l’ésser humà en la conservació de la natura i invita a la reflexió per evitar futures catàstrofes.•Un llibre d’il·lustracions molt boniques que desenvolupa de ma...

Autor: Gianumberto Accinelli

Precio: $97,000